Home About Us Contact Us Privacy Policy

Klimakterium i ju? - Rahway, NJ

Sunday February 11

Union County Performing Arts Center, 1601 Irving St, Rahway

Na wyra?ne ?yczenie publiczno?ci powraca… najwi?kszy polski hit teatralny i komedia wszechczasów: "KLIMAKTERIUM... I JU?"! PONAD 2,500 ZAGRANYCH PRZEDSTAWIE?! Super hit El?biety Jod?owskiej! Przedstawienie pomi?dzy kabaretem, musicalem i fars?, w ktorym cztery wspania?e aktorki, cztery tygrysice w menopauzie, opowiadaj? i ?piewaj? o tym, co nie ominie ?adnej z Pa? i co jest nieuchronne. I, jak si? okazuje, ani wstydliwe, ani takie straszne. Inspiracj? do powstania spektaklu by? broadwayowski musical "Menopause The Musical". Obejrza?y go miliony widzów w kilkunastu krajach. Na szcz??cie – dzi?ki El?biecie Jod?owskiej – ten popularny temat trafi? te? do Polski. "Klimakterium... i ju?" to teatralny, ale te? socjologiczny fenomen. Od dnia premiery zagrano ponad 2,500 przedstawie?, a liczba ta ro?nie z dnia na dzie?, bo "Klimakterium" grane jest niemal ka?dego dnia, w ró?nych miastach Polski! 3 obsady przemierzaj? codziennie tysi?ce kilometrów w kraju, spektakl wystawiono te?, i to niejednokrotnie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Ukrainie, Szwecji i Niemczech. Jego popularno?? nie maleje - mimo braku recenzji, promocji i gwiazdek w repertuarze. Krytycy nie wiedz?, co o tym my?le?, a to sie kr?ci samo… Popularno?? zarówno pierwszej, jak i drugiej cz??ci nie maleje - "Klimakterium" to ju? spektakl kultowy, który si? nie nudzi, który si? cytuje i na który si? chodzi, tak jak wielokrotnie oglada si? filmy "Mi?" i "Rejs". BILETY: www.kulturka.us; 773-415-4910; Spójnik, Trenton (609) 393-1660; Sawa Travel, Garfield (973) 478-6611; Deltona Travel, Wallington (973) 779-6613; Universal, Linden (908) 486-3346


Union County Performing Arts Center, 1601 Irving St, Rahway